Arbeidsongeschiktheids-verzekering in Duitsland!

Verzekeren in Duitsland is een kwestie van vertrouwen! Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met Verzekeringen voor Nederlanders in Duitsland.

Foto Remi Bakker
Rémi Bakker

Arbeidsongeschiktheidsverzekering in Duitsland:

Als u in Duitsland een sociaal verzekerd beroep uitoefent, staat u er niet helemaal alleen voor in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval of ziekte.

Maandelijkse betalingen aan de wettelijke pensioenverzekering geven recht op een pensioen met verminderde verdiencapaciteit. Aangezien dit echter nauwelijks voldoende is voor een leefbaar leven en aan bepaalde voorwaarden gebonden is, moet u privé voorzieningen treffen tegen arbeidsongeschiktheid.

U krijgt financiële steun in de vorm van een verminderd verdienvermogen pensioen van de staat als u:

  • Kan slechts minder dan 3 uur per dag werken (100% recht)
  • Kan slechts minder dan 6 uur per dag werken (50% recht)
  • Als u ten minste 5 jaar aan de wettelijke pensioenverzekering hebt betaald
  • In ten minste 3 van de afgelopen 5 jaar verplichte bijdragen hebben betaald

Zelfstandigen en ouders opgelet: Zorg er absoluut voor dat u niet nalaat de verplichte bijdragen te betalen wegens langere afwezigheid of andere omstandigheden. Anders kan uw recht op het pensioen met verminderde verdiencapaciteit vervallen.

Zoals in het begin vermeld, is het pensioen met verminderde verdiencapaciteit vaak een schrale troost. In 2020 bedroeg het gemiddelde pensioen met verminderde verdiencapaciteit in Duitsland namelijk iets minder dan 900 euro.

Om uw maandelijkse inkomen aan te vullen en een hogere levensstandaard mogelijk te maken, moet u beslist voorzieningen treffen met behulp van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet zo vroeg mogelijk gebeuren, want ook op jonge leeftijd ben je niet beschermd tegen ongevallen en ernstige ziekten.

Bovendien spelen reeds bestaande aandoeningen zoals chronische ziekten of rugproblemen een grote rol in het premiebedrag. In veel gevallen wordt aan chronisch zieken zelfs de afsluiting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering geweigerd – in dat geval is het risico voor de verzekeringsmaatschappijen te groot.

De kans dat u in de loop van uw beroepsleven een beroep doet op een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dreigend groot. Elke vierde of vijfde burger kan door arbeidsongeschiktheid niet werken tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt u een maandelijks pensioen zodra u voor 50% arbeidsongeschikt bent door een ziekte of een ongeval. Het bedrag van de pensioenuitkeringen hangt af van het in het contract overeengekomen premiebedrag. Let er bij het afsluiten van de polis op dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering ook de reguliere premies van de particuliere levensverzekering betaalt – zodat er geen gat valt in uw particuliere oudedagsvoorziening.

Dit artikel heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering is. Het is niet voor niets een van de belangrijkste verzekeringen van allemaal.

Wij werken graag met u samen om de juiste aanbieder en het juiste tarief voor u te vinden, zodat u bij een schadegeval goed gedekt bent. Maak gerust een afspraak voor een consult.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
remibakker.de - logos van verzekeringen

Wij zijn verzekeringsmakelaar en kunnen zo van verschillende maatschappijen de beste optie voor onze klanten kiezen.

Copyright © 2024 – IFD GmbH & Co. KG