Autoverzekeringen in Duitsland

Verzekeren in Duitsland is een kwestie van vertrouwen! Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met Verzekeringen voor Nederlanders in Duitsland.

Foto Remi Bakker
Rémi Bakker

Autoverzekeringen in Duitsland:

In het leven wordt men altijd geconfronteerd met verschillende situaties en problemen en van tijd tot tijd is het zelfs zo dat men een advocaat moet bezoeken als men tot zijn recht wil komen. 

Voor veel zaken draagt men ook persoonlijk het volledige risico. Met de juiste verzekering is het mogelijk zich tegen deze gevolgen te beschermen om de hele situatie wat rustiger tegemoet te kunnen treden hier helpt bijvoorbeeld een “Rechtschutzversicherung (D)”. Deze Rechtschutzversicherungin Duitsland kan worden afgesloten voor bijvoorbeeld  burengeschillen, huurgeschillen, de tenuitvoerlegging van schadeclaims, belastingzaken etc.

Mocht de schaden bijvoorbeeld in Nederland gebeurt zijn,  werkt het zo dat u een Duitse advocaat zou moeten raadplegen en hem dan de situatie uitleggen en hij zou dan een partner-advocaat voor u zoeken in Nederland. En dan zou deze zaak ook worden betaald door de Duitse rechtsbijstandsverzekering. daarnaast is er de Rechtsbijstandverzekering voor Vekeersverschillen.

U kunt de rechtsbijstandverzekering samenstellen voor verschillende modules of uit verschillende modules. Welke uitkeringen worden gedekt door de rechtsbijstandverzekeringer is een overeengekomen verzekerd bedrag en tot dat punt kan de rechtsbijstandverzekering worden betaald voor juridische kosten die door de wet zijn voorgeschrevende gerechtskosten getuigenhonoraria en gerechtsdeskundigenhonorariaen dan in geval van twijfel ook nog kosten voor de rechtsbijstandverzekering. 

Voor de rechtsbijstandverzekering in Nederland dan in geval van twijfel ook kosten van de tegenpartij voor zover men deze moet overnemen en volledig interessant ook kosten worden overgenomen voor meditation procedures.

Wanneer de rechtsbijstandverzekering bij gedeeltelijke plaatsvindt voor de rechtbank dat is als men als nu de kosten worden verdeeld in welke vorm ook altijd dat de kosten op de individuele nu niet volledig op een persoon worden verdeeld maar bijvoorbeeld naar de helft bij insolventie van de tegenpartij ook dat is een interessant. Als de tegenpartij moet betalen maar niet kan betalen, zou de eigen rechtsbijstandsverzekering ook de kosten van de eigen advocaat overnemen en als men buiten rechte betwist is de tegenpartij niet verplicht de kosten van de buitenlandse advocaat te vergoeden dus op het moment dat de cliënt van de tegenpartij niet de verplichting heeft om zijn advocaat ook te betalen.

Dan betaalt de rechtsbijstandsverzekering de eigen advocaatkosten die zijn overgenomen zonder wettelijke verplichting worden niet vergoed dus eigenlijk als men nu kosten heeft betaald die niet de kosten zouden zijn die door de wetgever moeten worden betaald. Als de advocaat meer geld eist dan de wetgever voorschrijft, wordt het verschil niet overgenomen. Vaak is er een bemiddeling waarbij beide partijen bij het geschil in een vroeg stadium of vóór de gerechtelijke procedure met een bemiddelaar – dit zijn mensen die hiervoor speciaal zijn opgeleid – een oplossing proberen te vinden die voor alle betrokken partijen billijk is.

De kosten voor de verzekeringnemer, dus voor ons, worden dan overgenomen door de rechtsbeschermingsverzekering op het moment dat een geslaagde meditatie veel tijd, zenuwen en zeker veel geld bespaart omdat men de kosten voor de rechter niet heeft, zodat deze meditatie heel vaak interessant is voor zaken in huurgeschillen of burengeschillen. de verzekeringsmaatschappij die heeft altijd een hotline omdat je die kunt bellen voor een meditatie voordat je weet of het de moeite waard is om naar een meditatie te gaan.

De rechtsbijstandsverzekering zou dan ook de kosten voor haar rekening nemen zodat je ook de verzekeringsmaatschappij kunt bellen en vragen naar de juiste advocaat omdat je in dergelijke situaties vaak niet weet tot welke advocaat je je moet wenden de verzekeringsmaatschappij kan hier hulp bij gevenen daarnaast zijn er ook eigen juristen op de schadeafdeling van de verzekeringsmaatschappijen die dan ook tot op zekere hoogte kunnen helpen je kunt een verzekering hebben een rechtsbijstandsverzekering zoals al eerder gezegd.

Rechtsbijstandverzekeringen
remibakker.de - logos van verzekeringen

Wij zijn verzekeringsmakelaar en kunnen zo van verschillende maatschappijen de beste optie voor onze klanten kiezen.

Copyright © 2024 – IFD GmbH & Co. KG