Overlijdensrisico-verzekeringen in Duitsland!

Verzekeren in Duitsland is een kwestie van vertrouwen! Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met Verzekeringen voor Nederlanders in Duitsland.

Foto Remi Bakker
Rémi Bakker

Overlijdensrisicoverzekeringen in Duitsland:

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: uw nabestaanden financiële zekerheid bieden bij uw overlijden of voorzien in uw eigen oude dag.

Welke levensverzekering u ook kiest, het is zeer raadzaam om voorzieningen te treffen voor uw eigen toekomst en die van uw nabestaanden. Volgens de huidige prognoses zal het staatspensioen nauwelijks toereikend zijn voor de jongere generatie, zodat iedere burger naar aanvullende manieren moet zoeken om in zijn oude dag te voorzien.

Bij een traditionele levensverzekering, zoals een levensverzekering op termijn of een particuliere pensioenverzekering, wordt het verzekerde bedrag bepaald door het bedrag van de maandelijkse premies.

Bij unit-linked levensverzekeringen en kapitaalverzekeringen hebben andere factoren invloed op het verzekerde bedrag. Lees het volgende artikel om te weten te komen hoe de respectieve premies zijn samengesteld en welk type levensverzekering voor u geschikt is.

 

Overlijdensrisicoverzekering:

Een overlijdensrisicoverzekering dekt alleen uw gezin, omdat deze alleen uitkeert bij overlijden. Als de verzekeringnemer overlijdt, ontvangen de nabestaanden het volledige verzekerde bedrag. Een overlijdensrisicoverzekering is daarom zinvol voor mensen die het hoofdinkomen verdienen. Als het hoofdinkomen wegvalt, worden de maandelijkse uitgaven voor lopende woningleningen gedekt en blijft uw gezin in hun huis wonen.

 

Particuliere pensioenverzekering:

De particuliere pensioenverzekering is vergelijkbaar met de wettelijke pensioenverzekering waaraan iedere sociaal verzekerde werknemer in Duitsland maandelijks meebetaalt.

Na het afsluiten van het contract betaalt de verzekeringnemer maandelijks een vast bedrag en spaart zo een tegoed. Dit tegoed wordt later uitbetaald als een maandelijks pensioen. Het nadeel is dat de betalingen stoppen bij overlijden, ook al is het tegoed nog niet opgebruikt.

 

Kapitaalverzekering:

Het verzekerde bedrag is de som van de betaalde premies, de door de verzekeraar opgegeven gegarandeerde rentevoet en een surplusparticipatie van de verzekeringsinstelling. Bovendien hangt het bedrag van de premie af van de gezondheidstoestand van de verzekeringnemer en de verwachte looptijd van het contract. Daarom is het zinvol om op jonge leeftijd een kapitaalverzekering af te sluiten.

De klant bepaalt de einddatum van het contract, waarna het gespaarde verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Indien de verzekeringnemer aan het einde van het contract reeds is overleden, wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden.

 

Unit-linked levensverzekering / beleggingsverzekering:

Unit-linked levensverzekeringen zijn veel dynamischer dan traditionele levensverzekeringen. Hoewel er ook maandelijks premies worden gestort, komen deze niet bij de verzekeringsmaatschappij terecht maar in diverse beleggingsfondsen. U kunt zelf kiezen uit een aantal fondsen uit de meest uiteenlopende sectoren.

Natuurlijk brengt dit type levensverzekering enkele risico’s met zich mee; bij slechte aandelenkoersen daalt het rendement, maar tegelijkertijd heeft u de mogelijkheid om te profiteren van stijgende aandelenkoersen van de bedrijven en zo een hoger rendement te behalen dan bij een klassieke levensverzekering.

 

Er zijn vele soorten levensverzekeringen en vaak is de keuze niet eenvoudig. Misschien heeft u al een paar types kunnen uitsluiten en uw persoonlijke favorieten kunnen aanwijzen. Als u verdere hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaars hebben wij de keuze uit talloze verzekeringsinstellingen – wij vinden gegarandeerd uw gewenste product!

Overlijdensrisicoverzekeringen in Duitsland
remibakker.de - logos van verzekeringen

Wij zijn verzekeringsmakelaar en kunnen zo van verschillende maatschappijen de beste optie voor onze klanten kiezen.

Copyright © 2024 – IFD GmbH & Co. KG