WA Verzekeringen in Duitsland!

Verzekeren in Duitsland is een kwestie van vertrouwen! Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met Verzekeringen voor Nederlanders in Duitsland.

Foto Remi Bakker
Petra Reiners

WA Verzekeringen in Duitsland:

Een WA-verzekering is een van de belangrijkste verzekeringen van allemaal. Bij schade beschermt deze verzekering u tegen schadeclaims van benadeelden. In veel gevallen loopt deze schade op tot miljoenen en zou u zonder verzekeringsdekking financieel geruïneerd worden.

Als u geen WA-verzekering zou hebben, zou u aansprakelijk zijn met al uw privévermogen, uw huis en al uw grond, en ook uw salaris. Bovendien zijn uw latere erfenis en eventuele loterijwinsten toegankelijk. Om te voorkomen dat dit horrorscenario werkelijkheid wordt, moet u het onderwerp aansprakelijkheidsverzekering in het volgende deel uitvoerig behandelen.

Er zijn verschillende tarieven voor persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringen. Eerst en vooral wordt alleen de verzekeringnemer beschermd. Voor echtgenoten en gezinnen met kinderen kan dit tarief worden uitgebreid en kunnen ook geregistreerde partners in het tarief worden opgenomen.

In ieder geval is het belangrijk dat de verzekeringsmaatschappij op de hoogte wordt gesteld van de namen van alle betrokken personen.

Zodra uw kind zijn eerste opleiding of studie heeft afgerond, is het niet meer via zijn ouders verzekerd en moet het zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Eerst voert de verzekeraar echter de rechtszaak en in individuele gevallen verdedigt hij ongerechtvaardigde vorderingen voor de rechter. Alle juridische kosten worden gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering.

Als de claim terecht is, dekt de verzekering onder andere de volgende kosten:

 • Reddings- en behandelingskosten
 • Inkomensverlies tot levenslang pensioen
 • smartengeld
 • Vergoeding van de kosten voor vervanging of herstel van beschadigde voorwerpen
 • Vergoeding van gevolgkosten zoals gebruiksderving.

Naast de particuliere aansprakelijkheidsverzekering zijn er nog andere aanvullende verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid. In Duitsland is het bijvoorbeeld verplicht om je ook te verzekeren tegen schade die je huisdier kan veroorzaken. Als u vaak op het water bent met uw recreatieboot, moet u zeker een aansprakelijkheidsverzekering voor boten overwegen.

Andere varianten van aansprakelijkheidsverzekeringen worden hieronder opgesomd:

 • Aansprakelijkheidsverzekering huisdieren: veroorzaakt uw hond schade, dan bent u als hondenbezitter altijd aansprakelijk. Deze verzekering is verplicht voor hondenbezitters.
  Als paardeneigenaar bent u niet wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor dieren af te sluiten, maar het houden en hanteren van paarden brengt tal van gevaren met zich mee.
  Andere huisdieren, zoals katten, konijnen of gezelschapsvogels, worden in geval van schade gedekt door een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

 • Bouwersaansprakelijkheidsverzekering: Als bouwer bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op uw bouwplaats en moet u in bepaalde gevallen schadeclaims betalen.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor waterschade: Als u een oliestookinstallatie bezit, is deze verzekering zeer zinvol, want bij een lekkage lopen de schadebedragen vaak in de miljoenen. Als u in de buurt van water woont, moet u zeker een aansprakelijkheidsverzekering voor waterschade overwegen.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor huiseigenaren en grondeigenaren: Deze verzekering is niet nodig voor particuliere huishoudens, aangezien u in dit geval gedekt bent door uw persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Als u echter eigenaar bent van gehuurd onroerend goed, bent u verplicht het te onderhouden, de trottoirs vrij te houden en ervoor te zorgen dat het schoon is. Als bijvoorbeeld een dakpan een voorbijganger raakt, zit u aan de veilige kant met een aansprakelijkheidsverzekering voor huiseigenaren en grondeigenaren.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht: In Duitsland bent u verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht af te sluiten om te mogen jagen. Jagen brengt een aantal risico’s met zich mee die tot grote schade kunnen leiden. Met een jachtaansprakelijkheidsverzekering bent u optimaal beschermd tegen deze risico’s.

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering keert niet uit in de volgende gevallen:

Als de schade is veroorzaakt door opzet.

 • Als de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig (in dat geval betaalt de in Duitsland verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen).
 • Als de schade is veroorzaakt op het werk. De werknemer is altijd gedekt door het bedrijf.
 • Als u zelfstandig ondernemer bent, hebt u een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Bijzonder geval van verzekering voor imkers

De bijenteelt wordt steeds populairder, maar er kleven gevaren aan. In sommige gevallen dekt een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet alle schade, en daarom is het essentieel om te informeren naar een aansprakelijkheidsverzekering voor bijen.

Zoals in het begin vermeld, is een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering een van de belangrijkste verzekeringen van allemaal. Als dit artikel u nog steeds met onbeantwoorde vragen laat zitten, aarzel dan niet om een afspraak te maken voor een consultatiegesprek. Wij helpen u graag bij het afsluiten van een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering en het vinden van de aanbieder die het beste bij u past. Aangezien wij onafhankelijke verzekeringsmakelaars zijn, beschikken wij over honderden verzekeringen – optimaal om het perfecte product voor u te vinden.

WA Verzekeringen in Duitsland
remibakker.de - logos van verzekeringen

Wij zijn verzekeringsmakelaar en kunnen zo van verschillende maatschappijen de beste optie voor onze klanten kiezen.

Copyright © 2024 – IFD GmbH & Co. KG